Regionaal Ondernemings Instituut

Organisatie

Het Ondernemershuis Noord-Groningen, opgericht in 2010, is een stichting die (startende) ondernemers in het MKB ondersteunt door het geven van bedrijfsadvies. De activiteiten van het Ondernemershuis worden gesubsidieerd door het grotere bedrijfsleven en gemeenten. 

Door deze financiële bijdragen zijn de eerste 8 adviesuren gratis en wordt professioneel bedrijfsadvies bereikbaar voor iedereen. In onderstaande alinea's stellen wij graag ons bestuur en onze adviseurs aan u voor.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor het beleid en alle activiteiten van het Ondernemershuis.

De raad bestaat uit:

 • Voorzitter de heer F.B. Musters
  Algemeen directeur Rabobank Noord-Groningen
 • Bestuurslid de heer E. Eshuis
  Algemeen directeur / advocaat Trip Advocaten & Notarissen B.V.
 • Bestuurslid de heer A. Veltman
 • Algemeen directeur D&U Accountants

 

Minimaal vier keer per jaar komt de Raad van Toezicht bijeen om het beleid, de uitvoering en de voortgang te bespreken.

Onze uitgangspunten

Het Ondernemershuis hanteert bij haar werk de volgende uitgangspunten:

 • Het Ondernemershuis dient altijd het belang van de ondernemer, ook als de introductie via een andere organisatie of instelling komt, zoals een bank of gemeente.
 • De middelen van het Ondernemershuis worden ingezet om professioneel bedrijfsadvies laagdrempelig te maken voor ondernemers die in de regel niet terecht kunnen bij commerciële adviesbureaus. Het gaat hierbij om startende ondernemers en gevestigde bedrijven met financiële vraagstukken.
 • De dienstverlening van het Ondernemershuis is beschikbaar voor ondernemers die gevestigd zijn binnen de gemeenten die een samenwerkingsverband met de stichting zijn aangegaan. Het Ondernemershuis bedient ook ondernemers die geïntroduceerd worden door een bedrijf dat een samenwerkingsverband met de stichting is aangegaan.
 • Het Ondernemershuis Eemsdelta is een stichting die zonder winstoogmerk opereert en alle middelen inzet tot realisatie van haar doelstelling.

Jelle Hol

Jelle Hol studeerde economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hierna heeft hij vijftien jaren gewerkt binnen het bankwezen waaronder geruime tijd voor de ING Bank. Jelle heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van kredietverlening aan MKB bedrijven. Zijn creatieve instelling en focus op kansen maakt dat hij veel noorderlijke bedrijven aan financiering heeft geholpen. Hij gaat door waar anderen stoppen. Sinds 2017 is Jelle verbonden aan het Ondernemershuis als adviseur. Met ingang van 2018 is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding bij het Ondernemershuis.   

Frank Vogelzang

Frank Vogelzang studeerde Bedrijfskunde met als afstudeerrichting Small Business & Entrepreneurship aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn afstudeerstage doet hij een organisatorisch onderzoek binnen een middelgroot MKB bedrijf, hetgeen leidt tot een grondige reorganisatie. Na een aantal jaren voor dit bedrijf gewerkt te hebben treedt Frank in dienst van UNO Bedrijfsadvies te Zuidlaren, waarbij hij vertegenwoordiger is van het Regionaal Ondernemings Instituut (ROI).

Vanaf 2006 zet Frank het ROI zelfstandig voort. Sindsdien heeft hij vele projecten doorlopen en is hij specialist voor bedrijven in financiële moeilijkheden. Om de dienstverlening ook beschikbaar te maken buiten het werkgebied van het ROI richt hij in 2010 het Ondernemershuis Eemsdelta op.

Jan de Vries

Jan de Vries is sinds 2017 werkzaam bij het Ondernemershuis en is onze pater familias. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van financieringen en doorziet de haalbaarheid van een plan als geen ander. Binnen het Ondernemershuis zet hij zijn ervaring in om op efficiente wijze bedrijven aan financiering te helpen. Ook is hij goed in het gezamenlijk met de ondernemer bepalen van de stip aan de horizon en de vertaalslag daarvan naar een begroting.

Robert de Vries

Robert de Vries werkt sinds 2018 bij het Ondernemershuis. Hij heeft na zijn studie bedrijfskunde onder meer bij de Rabobank en ING Bank gewerkt. Hij is een geboren en getogen Groninger en spreekt de taal van de ondernemers. Robert wil zijn kennis en ervaring inzetten om ondernemers verder te helpen in voor hun moeilijke situaties. Zijn daadkracht en doorzettingsvermogen maken hem een betrouwbare sparringpartner voor ondernemers.