Regionaal Ondernemings Instituut

FinanciŽle ruimte om te ondernemen: Economic Board maakt het mogelijk!

Klik voor een vergroting

Terug naar vorige pagina

Heeft u voor uw onderneming een lening nodig en kunt u niet terecht bij commerciële banken? Dan kunt u een krediet aanvragen bij Ondernemersimpuls Noord-Groningen

Ondernemersimpuls Noord-Groningen
Economic Board Groningen werkt aan de toekomst van Noord-Groningen. Wij staan voor nieuwe banen en het behoud van bestaand werk. Niet gedreven door subsidies, maar uitgaande van de eigen kracht van ondernemers. Via Ondernemersimpuls Noord-Groningen stellen we geld beschikbaar zodat u als ondernemer uw plannen kunt uitvoeren.

Voor wie is Ondernemersimpuls Noord-Groningen?
Heeft u voor uw onderneming een lening nodig en kunt u niet terecht bij commerciële banken? Dan kunt u een krediet aanvragen bij Ondernemersimpuls Noord-Groningen voor een looptijd van maximaal vijf jaar. Voorwaarden zijn wel dat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, dat u woont in de regio Noord-Groningen of met uw onderneming gevestigd bent in deze regio. Het maximaal te verstrekken krediet is € 100.000.

Welke partijen werken samen in Ondernemersimpuls Noord-Groningen?
Economic Board Groningen is initiatiefnemer en stelt geld beschikbaar om ondernemers meer financiële ruimte te bieden. Ondernemershuis Noord-Groningen doet het bedrijfskundig onderzoek en geeft een positief of een negatief leenadvies. Kredietbank Nederland verstrekt het krediet aan de ondernemer.

Hoe vraagt u een krediet aan bij Ondernemersimpuls Noord-Groningen?
Download op www.ondernemersimpulsnoordgroningen.nl het aanvraagformulier. Print dit uit, vul het in en stuur het samen met de gevraagde bijlagen op naar het Ondernemershuis Noord-Groningen.

Procedure
Binnen een week na ontvangst van het aanvraagformulier en de vereiste bijlagen neemt het Ondernemershuis contact met u op voor het plannen van een afspraak. Samen met u neemt het Ondernemershuis uw plannen door. In de regel heeft u binnen drie weken duidelijkheid over het leenadvies.

Objectieve beoordeling door het Ondernemershuis
Ondernemershuis Noord-Groningen kijkt met een positiefkritische houding naar uw aanvraag met toelichting, om een goede inschatting te kunnen maken of het verstrekken van een lening verantwoord is. U heeft te maken met een objectieve partij waaraan u uw plannen kunt voorleggen en waarmee u kunt sparren. Het Ondernemershuis stelt vragen, houdt u een spiegel voor en bekijkt of u de gevraagde lening uiteindelijk kunt krijgen. De beoordeling van uw plannen door Ondernemershuis is voor u kosteloos tot een maximum van 8 uren. Daarna betaalt u een gereduceerd uurtarief voor verdere begeleiding.

Wat kost een lening bij Ondernemersimpuls Noord-Groningen?
Een krediet bij Ondernemersimpuls Noord-Groningen wordt verstrekt in de vorm van een persoonlijke lening. Na vijf jaar dient u uw lening te hebben afgelost. U betaalt elke maand eenzelfde bedrag. De rente op uw lening bedraagt maximaal 7%. Indien u zekerheden kunt bieden, kan er sprake zijn van een lagere rente.

De afsluitkosten bedragen € 250,- bij een lening tot € 25.000,- en € 500,- bij een lening vanaf € 25.000,-. Deze kosten worden uitsluitend aan u in rekening gebracht wanneer de lening wordt verstrekt.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op deze website: www.ondernemersimpulsnoordgroningen.nl

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres (op afspraak):
Ondernemershuis Noord-Groningen
"Eemsmondgebouw"
Duurswoldlaan 2
9936 HA Farmsum

Tel: 050 – 402 97 78
Fax: 050 – 409 06 06
email: info@ohng.nl

Bezoekadres (op afspraak):
"De Kazerne"
Annerweg 32
9471 KV  Zuidlaren

Correspondentieadres:
Postbus 164
9470 AD Zuidlaren