Regionaal Ondernemings Instituut

Historie

Vergroot de foto

In opdracht van SBE is in 2008 een business plan opgesteld voor het oprichten van een Ondernemershuis in Noord-Groningen. De opdracht luidde dat er een Ondernemershuis moest komen waar MKB ondernemers laagdrempelig van bedrijfsadvies konden worden voorzien. Met behulp van een startsubsidie die door SBE beschikbaar is gesteld is op 7 januari 2010 de Stichting Ondernemershuis Eemsdelta opgericht. Sinds medio 2015 is de naam gewijzigd in Ondernemershuis Noord-Groningen.

Inmiddels is het Ondernemershuis actief binnen een groot aantal gemeenten in Noord Groningen en wordt het ondersteund door een aantal toonaangevende bedrijven. Het ondernemershuis is een initiatief van bedrijven voor bedrijven. 

Het doel van het Ondernemershuis is om professioneel bedrijfsadvies bereikbaar te maken voor ondernemers die in verband met de daarmee gepaard gaande kosten in de regel niet terecht kunnen bij commerciële adviesbureaus. De advisering van deze groep ondernemers moet leiden tot het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio Noord-Groningen.