Regionaal Ondernemings Instituut

Diensten

De dienstverlening van het Ondernemershuis is gericht op het leveren van maatwerk aan individuele ondernemers. Samen met de ondernemer worden oplossingen gezocht in specifieke situaties. Het Ondernemershuis ondersteunt ondernemers onder andere bij:

 • Het oplossen van financiële problemen (schuldhulp ondernemers)
 • De aanvraag van Bbz-leningen
 • Het schrijven van ondernemersplannen
 • Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken
 • Bedrijfsdoorlichting en reorganisatie
 • Bedrijfsovername, staking en waardering

Op deze pagina leest u meer over de diensten van het Ondernemershuis.

Werkwijze

Op basis van het eerste gesprek met de ondernemer zal een analyse van de situatie worden gemaakt. Vanuit deze analyse worden de mogelijkheden en onmogelijkheden met de ondernemer doorgesproken en wordt gezamelijk het plan van aanpak bepaald.

Getracht word om binnen de eerste acht (gratis) uren een plan van aanpak te hebben opgesteld. Dit plan zal samen met de ondernemer worden doorlopen, en geeft de ondernemer de keuze of er tot definitieve samenwerking wordt overgegaan. In het plan zal ook worden vermeld wat specifiek de rol van het Ondernemerhuis bij de uitvoering van het plan zal zijn.

Onze dienstverlening is gedurende de eerste 8 adviesuren geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen. 

FinanciŽle problemen

Een bedrijf kan door allerlei oorzaken in betalingsproblemen komen. In welke context de financiële problemen ook zijn ontstaan, vrijwel altijd geldt dat hoe langer de problematiek voortduurt, des te moeilijker een onderneming toegang heeft tot financiële middelen en financieringsbronnen. Om deze reden is het van belang om alert te reageren op “early warning signals” en tijdig actie te ondernemen. Dan is de kans groot dat de zaak vlot getrokken kan worden.

Het Ondernemershuis heeft ruime ervaring met de ondersteuning van bedrijven in financiële moeilijkheden. Daarbij is het uitgangspunt om alles in het werk te stellen om de onderneming weer op het goede spoor te krijgen. Dit kan door middel van een buitengerechtelijke schuldsanering of andere op maat oplossingen. Tijdens deze voor de ondernemer veelal moeilijke periode kan het Ondernemershuis onafhankelijk en zonder emotionele binding met de materie in veel gevallen doorbraken forceren bij banken, crediteuren en belastingdienst.

Aanvraag Bbz-leningen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen biedt gevestigde ondernemers de mogelijkheid om een financiering te verkrijgen, daar waar de bankier hiertoe niet bereid is.

De Bbz kan worden toegepast als periodieke uitkering indien er sprake is van tijdelijke inkomensproblemen (maximaal drie jaar) of het inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid op latere leeftijd is afgenomen. Daarnaast is Bbz mogelijk in de vorm van een krediet voor zowel gevestigde en startende ondernemers.

Het Ondernemershuis kan de ondernemer ondersteunen bij een aanvraag van een Bbz krediet. Het Ondernemershuis heeft een uitgebreide kennis op het gebied van de Bbz-regeling en heeft veel contact met de verschillende gemeentes en instanties welke verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van de kredieten. Daarnaast kan een Bbz worden ingezet als financiering van een buitengerechtelijke schuldsanering. Een van onze adviseurs kan u hierover meer vertellen.

Ondernemersplan / Businessplan

U heeft het idee opgevat om voor uzelf te beginnen en de eerste plannen zijn uitgewerkt op het welbekende bierviltje. Om uw plannen te realiseren is het echter noodzakelijk uw plannen en ideeën concreet te maken.

Binnen het ondernemersplan komen diverse aspecten aan bod. Er wordt ingegaan op vragen als:

 • Wat wil ik gaan doen?
 • Wat zijn mijn motieven?
 • Wat maakt mij de perfecte persoon?
 • Hoe richt ik mijn organisatie in en hoe ga ik de markt benaderen?
 • Hoeveel geld heb ik nodig om de plannen van de grond te krijgen?

De eerste vragen zijn voor de meeste startende ondernemers wel te beantwoorden, wanneer er echter een indicatie van de financiëen gevraagd wordt is de invulling daarvan al minder makkelijk. Het Ondernemershuis ondersteunt (startende) ondernemers bij het schrijven van deze plannen en de invulling van het financiële plaatje. Na de realisatie van het ondernemersplan kunt u de volgende stappen zetten tot het realiseren van uw plannen. Naast dat het ondernemersplan voor uzelf een goede leidraad is, zal het voor externe financiers een vereiste zijn voordat ze met u in zee willen gaan. Voor de begeleidng bij het benaderen en toelichten van de plannen richting externe partijen staat het Ondernemershuis ook voor u klaar.

Haalbaarheidsonderzoeken

In bepaalde gevallen staat u als (startende) ondernemer voor belangrijke investeringsbeslissingen. Daarbij kan het gaan om de start van een nieuw bedrijf of bedrijfsactiviteit, een bedrijfsverhuizing of de aanschaf van een nieuwe machine. In dergelijke gevallen kan een haalbaarheidsonderzoek duidelijkheid scheppen voor uzelf of een financier die de middelen beschikbaar stelt. 

Het Ondernemershuis heeft ruime ervaring op het gebied van haalbaarheidsonderzoeken en het opstellen van ondernemersplannen. Ook kan het Ondernemershuis u ondersteunen met het indienen van een kredietaanvraag bij een bank.

 

Bedrijfsovername, staking en waardering

Heeft u als ondernemer uw doel bereikt of bent u toe aan een nieuwe uitdaging? Of heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wilt u uw onderneming staken of overdragen?

Het Ondernemershuis heeft een uitgebreide kennis op het gebied van overdracht en stakingsmogelijkheden en de daarbij behorende fiscale gevolgen. Of het nu een internationaal transportbedrijf, de lokale slager of een rijwielhandel betreft, het Ondernemershuis kan iedere ondernemer ondersteunen.

Bedrijfsdoorlichting en reorganisatie

Heeft u als ondernemer een goed lopende zaak en wilt u weten hoe de organisatie efficiënter kan worden ingericht? Of merkt u als ondernemer dat er enkele knelpunten zijn binnen uw bedrijfsvoering?

Het Ondernemershuis kan samen met u een organisatorische en financiële analyse maken van uw onderneming en een oplossing zoeken voor de eventuele gevonden knelpunten en problemen. Het Ondernemershuis kan u ondersteunen met de (organisatorische) herinrichting van uw ondernemingen en waar nodig zorg dragen voor een eventuele ontslagprocedure.