Regionaal Ondernemings Instituut

Organisatie

Het Ondernemershuis Noord-Groningen, opgericht in 2010, is een stichting die (startende) ondernemers in het MKB ondersteunt door het geven van bedrijfsadvies. De activiteiten van het Ondernemershuis worden gesubsidieerd door het grotere bedrijfsleven, gemeenten en de Economic Board Groningen.

Door deze financiële bijdragen zijn de eerste 8 adviesuren gratis en wordt professioneel bedrijfsadvies bereikbaar voor iedereen. In onderstaande alinea's stellen wij graag ons bestuur en onze adviseurs aan u voor.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor het beleid en alle activiteiten van het Ondernemershuis.

De raad bestaat uit:

 • Voorzitter mevrouw H.K. Pot
  Burgemeester van de gemeente Appingedam
 • Bestuurslid de heer F.B. Musters
  Algemeen directeur Rabobank Noord-Groningen
 • Bestuurslid de heer M.J. Ubbens
  Algemeen directeur / advocaat Trip Advocaten & Notarissen B.V.
 • Bestuurslid de heer S. Oosterhof 
  Manager Investeringsbevordering N.V. NOM

Minimaal vier keer per jaar komt de Raad van Toezicht bijeen om het beleid, de uitvoering en de voortgang te bespreken.

Onze uitgangspunten

Het Ondernemershuis hanteert bij haar werk de volgende uitgangspunten:

 • Het Ondernemershuis dient altijd het belang van de ondernemer, ook als de introductie via een andere organisatie of instelling komt, zoals een bank of gemeente.
 • De middelen van het Ondernemershuis worden ingezet om professioneel bedrijfsadvies laagdrempelig te maken voor ondernemers die in de regel niet terecht kunnen bij commerciële adviesbureaus. Het gaat hierbij om startende ondernemers en gevestigde bedrijven met financiële vraagstukken.
 • De dienstverlening van het Ondernemershuis is beschikbaar voor ondernemers die gevestigd zijn binnen de gemeenten die een samenwerkingsverband met de stichting zijn aangegaan. Het Ondernemershuis bedient ook ondernemers die geïntroduceerd worden door een bedrijf dat een samenwerkingsverband met de stichting is aangegaan.
 • Het Ondernemershuis Eemsdelta is een stichting die zonder winstoogmerk opereert en alle middelen inzet tot realisatie van haar doelstelling.

Frank Vogelzang

Frank Vogelzang studeerde Bedrijfskunde met als afstudeerrichting Small Business & Entrepreneurship aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn afstudeerstage doet hij een organisatorisch onderzoek binnen een middelgroot MKB bedrijf, hetgeen leidt tot een grondige reorganisatie. Na een aantal jaren voor dit bedrijf gewerkt te hebben treedt Frank in dienst van UNO Bedrijfsadvies te Zuidlaren, waarbij hij vertegenwoordiger is van het Regionaal Ondernemings Instituut (ROI).

Vanaf 2006 zet Frank het ROI zelfstandig voort. Sindsdien heeft hij vele projecten doorlopen en is hij specialist voor bedrijven in financiële moeilijkheden. Om de dienstverlening ook beschikbaar te maken buiten het werkgebied van het ROI richt hij in 2010 het Ondernemershuis Eemsdelta op.